Despre proiect

Despre proiect

“Demolare clădire existentă și construire imobil de sănătate cu caracter ambulatoriu, amenajări exterioare și împrejmuire”

SC GYNIA SRL, cu sediul în localitatea Cluj Napoca, str. General Traian Moșoiu, nr.62, jud. Cluj derulează începând cu data de 19.07.2018, proiectul cu titlul “Demolare clădire existentă și construire imobil de sănătate cu caracter ambulatoriu, amenajări exterioare și împrejmuire”, cod MySMIS: 113 351, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritare de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Valoarea totală a proiectului este de 7.321.413,79 lei, din care valoarea finanțării este de 4.511.654,51 lei.

Obiectivul general al proiectului care face obiectului acestui plan de afaceri, este realizarea unei investiții inițiale în cadrul firmei GYNIA SRL prin crearea unei noi unități de prestare a serviciilor. Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderii capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.
Obiectivele specifice al proiectului propus, care contribuie la realizare obiectivului general, sunt următoarele:

Crearea unei noi unități de prestare servicii în domeniul de activitate 8622 introducerea în viitor a serviciilor privind tratamentul infertilității, fertilizare in-vitro. Construirea unui imobil, achiziționarea de active corporale (echipamente/utilaje tehnologice), active necorporale și dezvoltarea resurselor umane prin angajarea unor persoane noi.
Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, ultilizarea surselor regenerabile de energie prin amplasarea unor panouri solare, eficientizarea iluminatului în imobilul nou prin instalații electrice eficiente energetic.
Creșterea competitivității firmei pe piața națională și internațională prin: certificarea serviciului de medical de obstetrica si ginecologie, certificarea sistemului de management ISO 9001, implicit creșterea dimensiunii pieței țintă prin participarea la târguri internaționale în calitate de expozant.
Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programului Operaţional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.

Date de contact beneficiar:

Loc. Cluj-Napoca, str. General Traian Moșoiu, nr.62, jud. Cluj, tel. 0722 475 774, fax. 0371 603 795

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei