Termeni si Condiții

Toate drepturile de proprietate și de autor aferente websiteurilor www.gynia.ro si gynia-online-order.nesoft.ro (numite în continuare ”Siteuri") aparțin în exclusivitate societății Gynia SRL, sub care funcționează Spitalul Gynia, unitate medicală privată de sănătate (numit în continuare ”Clinică"), operator de date cu caracter personal  în conformitate cu reglementările actuale impuse de Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (numit în continuare “Regulamentul GDPR”). Aceste Siteuri sunt controlate și operate de Clinică direct sau prin intermediul unui subcontractor, care la rândul său respectă legislația în vigoare.

Siteul www.gynia.ro este destinat pacientelor Clinicii sau oricărei persoane care vrea să obțină informații despre Clinică și serviciile oferite de Clinică, iar siteul gynia-online-order.nesoft.ro este destinat pacientelor și viitoarelor paciente care doresc să se programeze pentru consultații la ambulatorul clinicii (numite în continuare "Utilizatori").

Prin accesarea Siteurilor și/sau a serviciilor medicale furnizate de Clinică Utilizatorii consimt să respecte conținutul prezentului document precum și legislația în vigoare aplicabilă în domeniul furnizării serviciilor medicale.

Accesul la Siteuri, serviciile adiacente şi conţinutul Siteurilor vă sunt oferite în mod gratuit, dar condiţionat de acceptarea de către Dvs., fără nici o rezervă, a prevederilor acestui document. Neacceptarea Termenilor şi Condiţiilor prevăzute în acest document, atrage imposibilitatea utilizării de către Dvs. a Siteurilor.

Pentru programarea unei consultații trebuie să aveți sau (în cazul în care nu aveți) să vă creați un cont de utilizator. Contul Dvs. poate fi accesat numai de Dvs. pe bază de nume de utilizator şi parolă. Vă recomandăm să nu divulgați parola de acces a contului Dvs. altor persoane. Vă atragem atenția că nu ne asumăm nici o răspundere pentru orice prejudiciu pe care Dvs. sau un terț le-ar putea suferi ca urmare a accesării contului Dvs. de către un terț.

Programarea unei consultații nu vă garantează că veți fi primită exact la momentul programat, pot apărea mici decalaje. În cazul unui decalaj mai mare de 15 minute însă ne asumăm obligația de a vă anunța și de a vă oferi o programare la o altă dată sau la un alt medic disponibil la acea dată.

Prin accesarea Siteurilor, agreați că sunteți o persoană întru totul responsabilă, conștientă și care își asumă toate acțiunile sale de utilizare a Siteurilor, precum și efectele aferente acțiunilor sale.

Copierea, tipărirea sau descărcarea oricărui text sau material grafic de pe Site se face doar cu acordul Clinicii, acțiunea fiind permisă exclusiv pentru uz personal, non-profit, cu condiția de a respecta drepturile de autor.

Tentativele de acces neautorizat la Siteuri, incluzând dar nelimitându-se la: orice încercare de a accesa datele personale ale unui pacient, de a modifica conținutul Siteurilor, de a accesa Siteurile prin dispozitive sau programe automate, de a-i modifica structura, de a copia sau cita din conținutul Siteurilor fără indicarea sursei vor fi considerate tentative de fraudare a Siteurilor și vor fi raportate autorităților competente.
Informațiile înscrise pe Site au caracter informativ și trebuie tratate ca atare. Orice utilizare a acestora în contradicție cu prezentul document, respectiv în alt scop decât pentru care a fost publicat, fără acordul scris al Clinicii este interzisă, fiind considerată furt de proprietate intelectuală și atrage răspunderea în conformitate cu prevederile legale incidente.

Clinica are libertatea de a gestiona informaţiile publicate pe Site, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta. Termenii și condițiile prezente pot fi modificate în orice moment, modificările producând efecte din momentul publicării acestora pe Siteuri. Clinica își rezervă dreptul de modifica sau de a întrerupe activitatea Siteurilor sau a unei părti ale acestora fără vreo notificarea prealabilă.Siteurile folosesc cookie-uri, detalii complete despre tipul de informații colectate de cookies se găsesc la Politica de utilizare Cookie-s.

Portalul poate conţine legături web (linkuri) sau trimiteri către alte siteuri considerate utile în ceea ce priveşte conţinutul. În astfel de cazuri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor siteuri.

Solicitările de informare, reclamațiile sau orice fel de sesizări referitoare la modalitatea de accesare a Siteurilor sunt luate în considerare în baza unei adrese scrise transmisă pe support de hârtie la adresa din Contact sau electronic, completând formularul pus la dispoziție sau prin adresele de email de la Contact.

Face parte integrantă al pezentului document notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal publicat pe Siteuri. În cazul unor probleme legate de gestionarea datelor cu caracter personal vă rugăm să ne scrieți pe adresa de email protectiadatelor@gynia.ro.

O reclamație depusă în mod corespunzător va cuprinde datele de identificare ale Utilizatorului precum și o descriere a solicitării, fiind necesare minim două dintre următoarele date de contact: adresa, numărul de telefon sau adresa de email.
În urma primirii solicitării, reclamației sau sesizării se va acorda un număr de înregistrare care va fi comunicat petentului. În funcție de obiectul și conținutul cererii depuse, Clinica prin reprezentantul său va putea solicita informații clarificatoare pentru înțelegerea corectă și completă a situației sesizate și formularea unui răspuns fundamentat. Răspunsul la orice solicitare, reclamație sau sesizare se va emite în termenul legal de 30 de zile calendaristice.