ȘTIAȚI CĂ …

… scorul Apgar este o cuantificare a funcțiilor vitale a nou-născutului, obținut în primele 60 de secunde după expulzie, prin aprecierea funcțiilor vitale și a capacității de adaptare la condițiile din mediul extern. Cei 5 parametri analizați pe baza cărora rezultă indicele Apgar sunt: respirația, frecvența cardiacă, reactivitatea la stimuli, tonusul muscular, aspectul tegumentelor – parametri care vor fi notați cu puncte de la 0 la 2, fiecare. Prin însumarea acestor puncte se obține un punctaj de la 0 la 10, numit scorul Apgar. În cazul unui scor sub 10, aprecierea scorului să se repete și la 5 minute după naștere.
Scorul Apgar este doar un indice relativ de apreciere a stării de sănătate a nou- născutului, care exprimă starea clinică imediat post-natal și ghidează atitudinea terapeutică imediată a neonatologului, fără a se constitui într-un factor de prognostic pe termen lung în privința evoluției ulterioare a nou- născutului.
Indicele Apgar 8 – 10 este acordat unui nou- născut sănătos, cu adaptare neonatală bună, care nu necesită îngrijiri deosebite. Acesta va fi transportat în secția de nou- născuți dupa acordarea îngrijirilor obișnuite.
Indicele Apgar 6 – 7 indică o adaptare mai dificilă la viața extrauterina și pot fi necesare în plus față de îngrijirile standard oxigenoterapia și monitorizare prin pulsoximetrie, iar scorul Apgar va fi reevaluat după 5 minute.
Indicele Apgar sub 5 poate însemna o stare generală gravă care necesită în plus manevre de reanimare și terapie intensivă, care variază în funcție de situația clinică a nou- născutului: oxigenoterapie, intubație, ventilație asistată, masaj cardiac extern, corecția tulburărilor hidro-electrolitice, acido-bazice și metabolice etc. Indicele Apgar se va reevalua după 5 minute de la naștere.
De reținut că scorul Apgar exprimă starea clinică imediat post-natal și nu este un factor de prognostic pe termen lung!